Jaarverslag 2017

terug naar overzicht

Dinsdag, 23 januari 2018

Beste sportvrienden. Evenals de voorgaande jaren wil ik mijn jaarverslag beginnen door vanaf deze plaats, mede namens mijn medebestuurders, iedereen een gelukkig en vooral een gezond 2018 toe te wensen. Het achter ons liggende jaar was voor ons als sportvissers een goed jaar. Voor de vereniging was het ook een goed jaar. Het ledenaantal is weer gestegen. Er werden tal van activiteiten georganiseerd.